Årsmöte 2020

Nattvandrarna Region Mitt bjuder härmed in till 2020 års årsmöte.

När: Lördagen den 28/3-2020 klockan 13.00.

Var: Föreningarnas hus, Slottsgatan 13A Örebro.

På mötet utförs sedvanliga årsmötesförhandlingar följd av ett kortare konstituerande styrelsemöte .

Anmälan till årsmötet görs i formuläret nedan.

Motioner och skrivelser som ni vill ska tas upp på årsmötet ska skickas till styrelsen på emailaddressen: info@nattvandrarnaregionmitt.se senast den 22/2-2020.

Styrelsen önskar er varm välkommna till Nattvandrarna Region Mitts årsmöte .