Kontaktinformation


                                  info@nattvandrarnaregionmitt.se

                                      Von Rosensteins väg 7692 37 Kumla

Sebastian Steckl (ordförande)

sebastian@nattvandrarnaregionmitt.se

076-8456099

Tobias Tapper (sekreterare)

tobias@nattvandrarnaregionmitt.se

072-2417747

Maria Furustål Lundin (kassör)

maria@nattvandrarnaregionmitt.se

073-8384001

Peter Westberg (ledamot)

peter@nattvandrarnaregionmitt.se

072-8726220

                        Maria Larsson (ledamot)   

 maria.l@nattvandrarnaregionmitt.se

079-3477713

Anders Lundin (suppleant)

lunde@nattvandrarnaregionmitt.se

076-8405646

Jenny Kristensen (suppleant)

073-8728513

Stefan Ehrendahl (suppleant)