Nya direktiv angående Covid 19

30.12.2020

VIKTIG INFORMATION FRÅN RIKSSTYRELSEN GÄLLANDE COVID-19 Regionstyrelsen har full förståelse för att vi alla vill finnas till för och stötta ungdomarna även i dessa pandemitider. Att utföra en god och bra vandring på ett Covid-19 säkert sätt för oss själva och för ungdomarna är svårt - vi kan inte ge dem närhet, vi kan inte medla i bråk, vi kan inte ta hand om dem om de skadar sig och vi kan inte hjälpa någon som är dålig på grund av berusning av något slag. När vi ger oss ut i natten så håller vi oss inte i vår bubbla eller i den lilla bekantskapskretsen, vi håller oss inte ifrån onödiga möten med andra människor oavsett om vi håller avstånd eller inte. Vi följer inte det vi SKA göra! (för mer info se t.ex.: [https://www.krisinformation.se/](https://www.krisinformation.se/) [https://www.msb.se/](https://www.msb.se/) [https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/](https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/)) Vi nattvandrare är en förebild för våra ungdomar och i detta kommer även ett ansvarstagande att visa att de råd, restriktioner och riktlinjer som gäller SKA följas. Samt vikten av att visa hänsyn till medmänniskan, vården och de i riskgrupper. Vill du som nattvandrare vara orsaken till att någon smittas? Att alla som utför vandring SKA följa de rekommendationer och riktlinjer som myndigheter ger ut har vi gått ut med tidigare. Regionstyrelsen kan inte neka till att nattvandring sker, men vi tar ett starkt ställningstagande till att NATTVANDRING INTE SKA UTFÖRAS och myndigheternas nationella föreskrifter SKA följas.